>Recension: Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

>

”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två” av Kristina Henkel och Marie Tomicic är en bok för den som vill bemöta barn som just barn istället för bara pojke eller flicka.

Boken är indelad i flera kapitel som var och en behandlar ett område där barnen könas – lek, självkänsla, språk, vänskap, känslor och kroppen. Varje kapitel avslutas med ett gäng konkreta tips kring vad man kan göra praktiskt för att motverka att lära våra barn könsroller. Det gör att boken fungerar mer som en handledning än en konkret faktabok. Citat från föräldrar och förskolepersonal tillsammans med härliga bilder ger en humorisk ton.

Jag brukar inte ha jättemycket till övers för den här typen av böcker – oftast är de lite för mycket ”skrapa på ytan” för att passa för den som tänkt lite mer än några enstaka tankar i ämnet – men den här boken gillar jag skarpt. Den är väldigt enkel och lättöverskådlig samtidigt som den är konkret på ett sätt som gör att även den med större kunskap kring genus kan ha stort utbyte av boken.

I slutet finns också ett kapitel om förskolan där både pedagoger och föräldrar får råd kring hur man kan hantera jämställdhetsfrågan när föräldrar eller förskolepersonal inte ser det som lika viktigt. Med tanke på hur mycket av sin vakna tid barnen tillbringar på förskolan känns det väldigt bra att ett kapitel har ägnats specifikt åt det.

Jag försöker att undvika att spara böcker jag redan har läst, men den här boken känner jag att jag faktiskt måste äga. Den är absolut värd att läsas flera gånger och att använda som uppslagsverk kring konkreta situationer. Jag kommer själv att ta till mig många av de råd som ges i boken; som att byta ut könet i sagor och sånger, ta bort könsstereotypa förpackningar innan presenten ges bort, att byta ut ord med negativ klang och att säga vad barnet ska göra istället för att säga ”inte xxx”, ”akta” och så vidare.

Jag kommer också att till mig synsättet att man ska utgå från att alla tycker att det är positivt med jämställdhet, och att man ska vara lika självklar i sitt genusöverskridande som de som följer genusramarna. Idag är jag allt för medveten om att min inställning till genus ofta är annorlunda vilket påverkar hur jag kommunicerar med andra, men nu ska jag gå in med utgångsläget att alla andra också tycker att rosa är en färg för både killar och tjejer.